Směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č.2/2005

Zásady pro poskytování nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou
ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

 

Obsah :
I. Úvodní ustanovení
II. Podání a evidence žádostí
III. Poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou
IV. Omezení nájemních práv
V. Závěrečná ustanovení

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

Článek II.

Podání a evidence žádostí

 

Článek III.

Poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou

 

Článek IV.

Omezení nájemních smluv

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady nabývají účinnosti 1.ledna 2006

V Lomnici nad Popelkou dne 15.12.2005