Jsme tu pro Vás, ozvěte se.....


Dům s pečovatelskou službou ( DPS)

Dům s pečovatelskou službou je dům s byty zvláštního určení, zajišťuje bydlení pro občany důchodového věku a zdravotně postižené občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení.
DPS byl otevřen v roce 1981 původně s 33 byty. V roce 1995 se přistavělo dalších 13 bytů. Každý byt má své sociální zařízení a kuchyňský kout. Všichni obyvatelé mají na užívání bytu řádnou nájemní smlouvu s Městem Lomnice nad Popelkou, v které jsou sjednány platby za nájemné a energie.
Navíc si každý obyvatel může sjednat poskytování pečovatelské služby, platí si jen za poskytované úkony ( např. úklid, donáška obědů, donáška nákupů, praní prádla atd. ).

Obr. DPS


Pečovatelskou službu zabezpečuje ředitelka, šest pečovatelek, řidič a domovník DPS. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a vyhláškou MPSV 505/2006 Sb.


V DPS jsou služby poskytovány ve všední dny
od 6,30 - 18,30 hodin

Terénní pečovatelská služba se poskytuje ve všední dny
od 6,30 - 15,00 hodin

Základní prohlášení

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Lomnice nad Popelkou je pomáhat klientům v tom, aby mohli zůstat žít co možná nejdéle ve svém domově a byli tak schopni prožít smysluplný a důstojný život.

Cílová skupina pro poskytování pečovatelské služby :

Cíle:

Cílová skupina pro přidělování bytů v DPS :

Byty v DPS nejsou určeny :

Zaměstnanci Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou se řídí těmito principy :