Informace o kronice

Vážení návštěvníci,
právě jste otevřeli elektronickou kroniku města Lomnice nad Popelkou.

Tato databáze je naplněna zdigitalizovanými doslovnými přepisy textů městské kroniky z let 1978-2009. Původní texty nejsou nijak pravopisně ani obsahově upravovány, případné chyby v  pravopisu, tvarosloví, názvosloví nebo v popisu událostí jsou chybami autora - kronikáře. Od roku 2010 vkládá sama kronikářka města do databáze kroniku vytvořenou v elektronické podobě.

Povinnost obce vést kroniku stanovil zákon č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních, a po téměř devadesáti letech jej vystřídal zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí.

Městské kroniky jsou v Lomnici nad Popelkou soustavně vedeny až od roku 1945, přesto má město vzácnou Pamětní knihu psanou mezi lety 1785 až 1813 neznámým autorem. Z let 1859 až 1864 je dochována obecní kronika Zdeňka Šlechty, který je prvním známým a doloženým lomnickým kronikářem. Kromě městských kronik se ve Státním okresním archivu v Semilech a v archivním fondu Městského muzea a galerie v Lomnici n. P. dochovala řada prací ryze soukromého charakteru či kronik místních spolků, například Památnosti města Lomnice (90. léta 18. st. od J. Noska), Paměti města Lomnice nad Popelkou (z r. 1890 od Č. Sýkory), Památky města Lomnice nad Popelkou (z r. 1877 od K. Navrátila), obecní kroniky Košova, Chlumu či Želech, rodinné kroniky Vrkoslavů a Zajíců, kronika pošty, loutkového souboru Popelka či nejstarší sokolská kronika, pamětní kniha Klubu československých turistů, Hlavní kniha Spolku divadelního v Lomnici n. Pop. (z r. 1877).

Byť se nejedná o kroniku, k prvním počinům a zajímavým pozoruhodnostem z historie města se bezpochyby řadí tzv. Lomnický graduál, jedna z nejskvostnějších iluminovaných památek českého renesančního písemnictví. Objemné dvousvazkové dílo o 1 739 stranách vzniklo mezi lety 1578-1583 na objednávku literátského bratrstva při místním kůru kostela sv. Mikuláše. Dnes je graduál umístěn v Národní knihovně v pražském Klementinu.

Městské kroniky z let 1945-1968 a 1972-1975 jsou uloženy v Městském muzeu a galerii v Lomnici nad Popelkou, nejstarší kroniky či pamětní knihy a městské kroniky od roku 1978 naleznete ve Státním okresním archivu v Semilech, s jehož laskavým svolením uvádíme jejich seznam. Kroniky z posledních deseti let jsou prozatím uloženy na Městském úřadu v Lomnici nad Popelkou.

Obec
Čas. rozsah
Fond
KR
Lomnice n. P.
?
AM Lomnice n. P.
386
Lomnice n. P.
?
AM Lomnice n. P.
384
Lomnice n. P.
1787
AM Lomnice n. P.
335
Lomnice n. P.
1978
MěstNV Lomnice n. P.
640
Lomnice n. P.
1979
MěstNV Lomnice n. P.
641
Lomnice n. P.
1980
MěstNV Lomnice n. P.
642
Lomnice n. P.
1981
MěstNV Lomnice n. P.
643
Lomnice n. P.
1982
MěstNV Lomnice n. P.
644
Lomnice n. P.
1983
MěstNV Lomnice n. P.
645
Lomnice n. P.
1984
MěstNV Lomnice n. P.
646
Lomnice n. P.
1985
MěstNV Lomnice n. P.
647
Lomnice n. P.
1986
MěstNV Lomnice n. P.
648
Lomnice n. P.
1987
MěstNV Lomnice n. P.
649
Lomnice n. P.
1988
MěstNV Lomnice n. P.
650
Lomnice n. P.
1989
MěstNV Lomnice n. P.
651
Lomnice n. P.
1990
MÚ Lomnice n. P.
652
Lomnice n. P.
1992
MÚ Lomnice n. P.
653
Lomnice n. P.
1993
MÚ Lomnice n. P.
654
Lomnice n. P.
1994
MÚ Lomnice n. P.
655
Lomnice n. P.
1995
MÚ Lomnice n. P.
656
Lomnice n. P.
1996
MÚ Lomnice n. P.
657
Lomnice n. P.
1997
MÚ Lomnice n. P.
658
Lomnice n. P.
1998
MÚ Lomnice n. P.
659
Lomnice n. P.
1999
MÚ Lomnice n. P.
660
Lomnice n. P.
2000
MÚ Lomnice n. P.
661

Případné námitky proti obsahu nebo upozornění na jiné chyby v textu kroniky můžete směřovat k letopisecké komisi Rady města Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, případně na e-mail: starosta@mu-lomnice.cz.

Upozornění na případné technické chyby v databázi odesílejte na e-mailovou adresu webmastera těchto stran, případně na e-mail: info@mu-lomnice.cz.

 

Výběr období


Copyright (c) 2006 – Městský úřad Lomnice nad Popelkou – Jakékoli další šíření obsahu bez písemného souhlasu MÚ Lomnice není dovoleno!
prog: Celistvost | design: IdeFixx