Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Příspěvkové organizace

KONZULTAČNÍ  DNY  PRACOVNÍKŮ  PAMÁTKOVÉ  PÉČE
NA  MĚSTSKÉM  ÚŘADĚ  LOMNICE NAD POPELKOU

Vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v městské památkové zóně, venkovské památkové rezervaci Karlov nebo jsou zapsány jako kulturní památka, ale i další zájemci o informace o památkové péči již nemusejí za potřebnými informacemi cestovat do jiných měst.
Díky vstřícnosti Městského úřadu Semily jako obecního úřadu s rozšířenou působností státní správy a Národního památkového ústavu Ústí nad Labem se podařilo dojednat pravidelné konzultační dny pracovníků památkové péče v Lomnici nad Popelkou.

Konzultační dny budou vždy první pondělí každého kalendářního měsíce v odpoledních úředních hodinách v malé zasedací místnosti lomnické radnice (2. patro, dveře č. 13). Plán jednotlivých konzultačních dnů bude vyvěšen též na vývěsce vedle lomnického stavebního úřadu (budova radnice, 1. patro, dveře č. 8), kde se též můžete na konzultační dny dotázat.

Na důležitost činnosti orgánů památkové péče upozorňuje text na druhé straně tohoto letáku, dovoluji si pouze upozornit, že v případě jakýchkoliv stavebních prací na objektech, uvedených na počátku tohoto článku, i na jejich součástech (např. vodovodní přípojka, oplocení apod.) je pro stavební povolení nezbytné předchozí závazné stanovisko orgánu památkové péče MěÚ Semily, který pro jeho vydání potřebuje odborné stanovisko NPÚ Liberec.

Zavedení těchto konzultačních dnů je výsledkem poměrně dlouhého jednání, smyslem byla pomoc zejména drobným stavebníkům, aby nemuseli pro stanoviska jezdit do jiných měst. Také na zájmu (nebo nezájmu) těchto stavebníků bude záviset další osud konzultačních dnů, zda se jejich rozsah do budoucna rozšíří nebo v případě nezájmu naopak zruší.

Kontakt na orgán památkové péče MěÚ Semily:

Mgr. Roman Hedvičák
tel.: 481 629 232
web: www.semily.cz
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz