Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH


Adresa: Komenského 440, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

Kontakt: reditelka Mgr. Bohuslava Kubátová, Dis., tel. 481 671 112, e-mail: ldn.lomnice@tiscali.cz

Soupis hlavní činností:


Předmětem činnosti organizace je:

  1. zaji‘ťování zdravotní péče o dlouhodobě nemocné včetně jejich rehabilitace, tj.poskytování specializované ústavní péče zaměřené předev‘ím na o‘etřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déle trvajícími nemocemi ve smyslu ust.§15 odst.1 vyhlá‘ky MZČR č.242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.
  2. krátkodobý pronájem léčebných pomůcek pacientům organizace
  3. drobný prodej inkontinentních pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotními poji‘ťovnami
  4. kontrola technického stavu objektu budov a vnitřního zařízení ve správě organizace - zaji‘tění běžné provozní údržby, běžných oprav a revizí
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz