Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G. MASARYKA LOMNICE NAD POPELKOU,
OKRES SEMILY


Adresa: Komenského 1000, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

Kontakt: ředitel Mgr. Miroslav Šulc, tel. 481 671 118, 481 671 780, e-mail: zstgm@zskola.lomnice-net.cz, web: http://www.zstgm.lomnice-net.cz/

 1. Soupis hlavní činnosti:
  • základní škola
  • školní jídelna základní školy
  • školní družina při základní škole

 2. Soupis doplňkové činnosti:
  • pronájmy prostor budov a pozemků ke kulturním, společenským, vzdělávacím, humanitárním a sportovním účelům v době, ve které pro účel hlavní činnosti nejsou dočasně plně využity (vzdělávací a školící činnost pro pedagogické a nepedagogické pracovníky)
  • stravování cizích strávníků
  • provoz sauny

  Prostředky takto získané škola použije především na krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru a odměňování pracovníků zajišťujících doplňkovou činnost.
  V zájmu zřizovatele i školy je doplňkovou činnost rozšiřovat.

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz