Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LOMNICE NAD POPELKOU,
OKRES SEMILY


Adresa: K Urnovému háji 118, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

Kontakt: ředitel Jiří Šustr , tel. 481 671 561, e-mail: tsm@a-contact.cz

Soupis činností:

 1. Předmět hlavní činnosti dle zřizovací listiny organizace:

  správa a údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu, veřejné zeleně města, zimní údržba a čištění místních komunikací, údržba a osazování tabulek s označením ulic nebo jiného veřejného prostranství, montáže a demontáže tribun, zajišťování výzdoby města, udržování a obnova městského mobiliáře, údržba a osazování dopravních značek na místních komunikacích, zajišťování dopravy a odborných prací na investičních akcích Města, správa a údržba nemovitostí, správa a údržba hřbitova, urnového háje a vsypové loučky, odstraňování odpadů a zajišťování pravidelného svozu tříděného odpadu, údržba místního vodovodu Rváčov, doprava a zemní práce pro soukromníky a organizace, včetně využití speciálních vozidel, zajištění provozu koupaliště, vybírání parkovného, plakátování a údržba plakátovacích ploch, opravy a údržba místních komunikací, údržba a úpravy zeleně pro organizace i soukromníky.


 2. Správa komunikací:

  Komunikace ve městě jsou rozděleny do tříd dle jejich důležitosti.

  • Místní komunikace I. - II. tř.
  • Místní komunikace III. tř.
  • Místní komunikace IV. tř.
  • Účelové komunikace

 3. Veřejná prostranství:

  Husovo náměstí, Školní náměstí, plácek pod školou až k Větrovu, Sídliště, sídliště pod Babylonem, parkoviště na sídlištích, prostranství před novou poliklinikou, letní stadion, koupaliště, prostor před požární zbrojnicí a Živnodomem. Další údaje budou upřesněny v pasportu činností.


 4. Veřejná zeleň:

  Veřejná zeleň je rozdělena do tříd:

  • I. třída - sekání a údržba cca. 13krát za rok
  • II. třída - sekání a údržba cca. 5krát za rok
  • III . třída - sekání a údržba cca. 2 krát za rok

  Plochy zařazené do jednotlivých tříd budou upřesněny v pasportu činností.


 5. Veřejné osvětlení:

  délka osvětlených komunikací včetně obcí Ploužnice, Chlum, Košov, Rváčov, Skuhrov, Nové Dvory, Želechy) dle údajů z r. 1991, celkem 56 km. Součástí veřejného osvětlení jsou rozvaděče, svítidla včetně stožárů, nadzemní a podzemní vedení, regulační a napájecí prvky.
  Další údaje budou upřesněny v pasportu činností.


 6. Likvidace odpadů:

  Organizace provádí

  • pravidelný svoz tříděného odpadu v Lomnici n.Pop.
  • rozmísťování velkoobjemových kontejnerů dle požadavků zřizovatele
  • provoz a třídění odpadů na ekodvoře za muzeem.

 7. Pohřebnictví:

  Do úseku pohřebnictví náleží

  • údržba hřbitova, urnového háje a vsypové loučky včetně evidence a výběru poplatků hřbitovních.

 8. Vodní zdroje a veřejné studny v majetku města:
  • obsluha a údržba vodovodu Rváčov včetně evidence a výběru poplatků.
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz