Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE "SLUNÍČKO" LOMNICE NAD POPELKOU


Adresa: Komenského 1037, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

Kontakt: reditelka Věra Bártová, tel. 481 671 979, e-mail: ddm@ddmlomnice.cz, web: www.ddmlomnice.cz

Soupis činností:


 1. Pravidelná činnost:
  • v zájmových útvarech, tj. soubory, kurzy, kluby a kroužky pro děti, mládež i dospělé.
 2. Příležitostná činnost:
  • příležitostné aktivity nejrůznějšího tematického a obsahového zaměření pro děti, mládež i dospělé
  • výchovně vzdělávací aktivity pro děti, mládež i dospělé (kurzy, školení, exkurze, výlety…)
  • příměstské tábory
  • krátkodobé akce (tzv. víkendové apod.).
 3. Prázdninová činnost:
  • pořádání táborů
  • ozdravné a rekreační pobyty pro děti, mládež i dospělé
  • soustředění zájmových útvarů
 4. Individuální práce:
  • formy péče o talentované děti i mládež
  • práce s romskou komunitou, nezaměstnanými, sociálně slabými rodinami
  • rekvalifikační kurzy
  • spolupráce s Úřadem práce - absolventská místa
  • praxe studentů SŠ a VŠ v DDM.
 5. Soutěže a přehlídky:
  • pořádání soutěží, přehlídek a dalších akcí
  • jednotlivá kola místních či regionálních soutěží a festivalů.
 6. Spontánní činnost:
  • otevřené kluby pro děti a mládež
  • provozování aktivit v zahradě DDM pro děti a mládež
  • výstavní činnost
  • provozování bicrosové dráhy
  • provozování loutkové scény v Živnodomě
  • internetová kavárna
  • zapůjčování knih, informativních, vzdělávacích a zábavných titulů v tištěné a elektronické podobě
  • poskytování prostor DDM pro spontánní činnost dětí a mládeže.  V rámci spontánní činnosti je možno zajišťovat občerstvení.
 7. Odborná pomoc:
  • semináře pro děti, mládež i dospělé
  • počítačové kurzy pro děti, mládež i dospělé
  • přednášková činnost
  • kopírování, scannování, práce na počítači pro děti, mládež i veřejnost
  • informační, poradenská a zprostředkovatelská činnost
  • sběr dat v rámci informačních výstupů, služeb…
 8. Propagační činnost:
  • vydávání vlastních tiskovin
  • propagační činnost DDM
  • informační a mediální výstupy DDM
  • vývěsky, poutače, vysílání, regionální tiskoviny…
 9. Technické zajištění:
  • údržba a zahradnické práce v areálu DDM
  • estetické úpravy interiérů DDM
Soupis doplňkové činnosti:
 • ubytovací služby
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz