Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr darování vodovodu Skuhrov

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 15.01.2007 do 31.01.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 15.01.2007 do 31.01.2007

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to vodovod Skuhrov v katastrálním území Rváčov (včetně čerpací stanice), který byl odpojen z veřejné vodovodní sítě v části obce Rváčov a Skuhrov, na základě žádosti uživatelů vodovodu.

 

 Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 30. 1. 2007.

  

 

Vladimír Mastník

     starosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz