Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků na Hrádkách

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 15.01.2007 do 31.01.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 15.01.2007 do 31.01.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.p.č. 2017/3 výměra 268 m2, kultura ostatní plocha, 2017/4, výměra 54 m2, kultura ostatní plocha, 2019/5, výměra 387 m2, kultura orná půda, 2019/6, výměra 357 m2, kultura trvalý travní porost, vše kú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Šárky Slejškové, bytem Praha.

  

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 30. 1. 2007.

 

 

Vladimír Mastník

      starosta

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz