Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr darování majetku Města Lomnice nad Pop. - vodovod Rváčov

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 08.01.2007 do 25.01.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 08.01.2007 do 23.01.2007

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to vodovod Rváčov (včetně čerpací stanice na st.p.č. 208, k.ú. Rváčov), dále čerpací stanice na st.p.č. 2325, pozemek st.p.č. 2325 o výměře 31 m2, pozemek p.p.č. 2890/1 o výměře 1385 m2, v souvislosti s ukončením výstavby investiční akce „Vodovod Rváčov“.

 

 Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 20. 1. 2007.

 

  

Vladimír Mastník

     starosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz