Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti

Vložil: Vlasta Zikešová - Finanční a plánovací odbor
Na úřední desce od 20.12.2006 do 08.01.2007
Vytvořil: Koudelková
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 20.12.2006 do 04.01.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor finanční a plánovací

Husovo  náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel.481 629 034, e-mail: financni@mu-lomnice.cz

 

 

                        VEŘEJNÁ   VYHLÁŠKA

                                   o doručení písemnosti  

 

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor finanční a  plánovací, jako správce místního  poplatku, oznamuje  v souladu  s  ust. § 19, zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších  předpisů, že písemnost adresovaná příjemci :

 

Hýrek Jindřich,  Josefa Kábrta, č.p.617, Lomnice nad Popelkou, nar. 6.8.1980

 

 

je  uložena  v kanceláři  č.1 Městského  úřadu  v  Lomnici nad Popelkou, kde je možno si ji vyzvednout nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení této vyhlášky ve dnech :

 

pondělí a středa od 7:30 do 17 hodin

úterý a čtvrtek od  7:30  do 14:30 hodin

pátek od   7:30  do 13:30 hodin

(s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 hodin)

 

V Lomnici nad Popelkou 20.12.2006

 

 

                                                                                                      

                                                                                                      vedoucí odboru

 

 

 

Potvrzení o vyvěšení :

 

Na úřední desce MÚ Lomnice nad Popelkou vyvěšeno dne : ..20.12.2006............

                                                                         sejmuto dne : ..................................

 

Razítko a podpis osoby odpovědné za vyvěšení :

 

V případě, že není písemnost ve lhůtě vyzvednuta, poslední den vyvěšení se považuje za den doručení písemnosti.

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz