Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků p.p.č. 513/1, 513/2, 1194 kú. Rváčov

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 15.12.2006 do 03.01.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 15.12.2006 do 03.01.2007
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.p.č. 513/1, o výměře 90 m2, p.p.č. 513/2, o výměře 87 m2, oba kultura trvalý travní porost, dále p.p.č. 1194, o výměře 22 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Rváčov, na základě žádosti pana Pavla Rutkovského, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 2. 1. 2007.

 

    Vladimír Mastník

         starosta

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz