Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozvánka na 3.zasedání zastupitelstva města (14.12.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 07.12.2006 do 15.12.2006
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

P R O G R A M

 

3. zasedání zastupitelstva města, 

 

které se bude konat ve čtvrtek 14. prosince 2006

ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

od 18.00 hodin

PROGRAM :

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.      Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém nakládání s odpady

2.      Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Tábor

3.      Výjimečně přípustná stavba u stadionu

 

Finanční záležitosti:

4.      Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006

5.      Rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou na počátku pro rok 2006

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

6.      Výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM1 u letního stadionu

7.      Bezúplatný převod pozemků pro bydlení od Pozemkového fondu ČR

8.      Prodej a výkup spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Lomnice nad

9.      Prodej pozemku p.p.č. 2261/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

10.  Rozhodnutí o případném prodeji domu čp. 886 – „Úřednický dům“

11.  Směna pozemku st.p.č. 400/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou pod trafostanicí na Podměstí

12.  Další prodej pozemků na Hrádkách

13.  Prodej pozemku p.p.č. 416/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou 

14.  Prodej pozemku st.p.č. 788 a části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

15.  Prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince

16.  Prodej pozemku p.p.č. 3185/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

17.  Prodej pozemku p.p.č. 1233, k.ú. Rváčov

18.  Návrh na prodej nadzemní části objektu býv. DDM, Bezručova ulice

 

19.  Diskuse

 

20.  Usnesení, závěr

 

  

V Lomnici nad Popelkou, dne 7. 12. 2006

 

  

 

Vladimír Mastník

      starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTF
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz