Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 1. schůze rady města (3.11.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 07.11.2006 do 22.11.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 1. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 3. listopadu 2006

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                  1.1 / 06 / R

 

- plán práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou do konce roku 2006 a na I. pololetí roku 2007 s těmito termíny schůzí:

 

  3. 11. 2006      schůze rady města                                         pátek, 17:00 hod.

13. 11. 2006      zasedání zastupitelstva města                         pondělí, 18:00 hod.

15. 11. 2006      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

29. 11. 2006      schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

11. 12. 2006      schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva            pondělí, 17:00 hod.

14. 12. 2006      zasedání zastupitelstva města                         čtvrtek, 18:00 hod.

 

10.  1. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

17.  1. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

29.  1. 2007       schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva             pondělí, 17:00 hod.

31.  1. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

15.  2. 2007       schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva             čtvrtek, 17:00 hod.

15.  2. 2007       zasedání zastupitelstva města                          čtvrtek, 18:00 hod.

28.  2. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

14.  3. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

28.  3. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

11.  4. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

23.  4. 2007       schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva             pondělí, 17:00 hod.

26.  4. 2007       schůze rady města                                         čtvrtek, 17:00 hod.

26.  4. 2007       zasedání zastupitelstva města                         čtvrtek, 18:00 hod.

  9.  5. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

23.  5. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

  6.  6. 2007       schůze rady města                                         středa, 17:00 hod.

18.  6. 2007       schůze rady města,

  v části rozšířená o členy zastupitelstva             pondělí, 17:00 hod.

21. 6. 2007        schůze rady města                                         čtvrtek, 17:00 hod.

21. 6. 2007        zasedání zastupitelstva města                         čtvrtek, 18:00 hod.

 

Program schůzí bude stanoven podle potřeb projednávání záležitostí města.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                        1.2 / 06 / R

 

a) časový harmonogram pro tvorbu a zpracování rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007, schválený usnesením rady města č. 85/06/R písm. b) ze dne 21. 9. 2006.

 

 

b) složení Sboru pro občanské záležitosti, komise Rady města Lomnice nad Popelkou:

1.  Milena Dlouhá, předsedkyně komise,

2.  Jan Drahoňovský,

3.  Miloslava Drašarová,

4.  Ing. Jaroslav Kaplan,

5.  Libuše Klikarová,

6.  Bořivoj Kubát

7.  František Kunt,

8.  Růžena Lambertová,

9.  Stanislava Macháčková,

10. Lidmila Mrázková,

11. Zdeňka Novotná,

12. Libuše Pěničková,

13. Jana Pitelková,

14. Marie Popovičová,

15. Jindřiška Sádková,

zapisovatelka komise: Jana Khunová.

 

 

c) usnesení rady města č. 39/06/R písm. b) ze dne 4. 5. 2006, kterým se Město Lomnice nad Popelkou zapojilo do projektu společnosti MEPCO, spol. s r. o., se sídlem Praha "Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech" k zavedení řízení kvality výkonu veřejné správy pomocí metody CAF, a kterým zřídilo komisi pro zavedení řízení kvality výkonu veřejné správy pomocí metody CAF.

Rada města současně odvolává

- Jaroslavu Hynkovou z funkce člena této komise

a jmenuje

- Vladimíra Mastníka, členem uvedené komise.

Rada města současně bere na vědomí

- ostatní členy komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro zavedení řízení kvality výkonu veřejné správy pomocí metody CAF

1. Ing. Ivo Bělonohý, předseda komise,

2. Ing. Josef Mařas, koordinátor činnosti

3. Jana Šnajdrová

4. Ing. Jiří Pochop

5. Jitka Vacková

6. Josef Krpata

 

  

d) studie a projekty investičních akcí, připravené v předchozím volebním období, které předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu:

1. Areál pro využití volného času dětí a mládeže, Lomnice nad Popelkou

2. Revitalizace prostoru koupaliště a obory ve městě Lomnice nad Popelkou, vytvoření rekreační zóny

3. Revitalizace parku u pomníku plk. Truhláře, Lomnice nad Popelkou

4. Program regenerace městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou

5. Rekonstrukce a modernizace objektu radnice čp. 6, Husovo náměstí Lomnice nad Popelkou

6. Urbanistické studie rozvojových lokalit OM1, OM2, OM3, OM4, OV4 a OV5 (označení lokalit dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou)

 

 

Rada města stanovuje                                                                                                  1.3 / 06 / R

 

- v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členy zastupitelstva města Mgr. Josefa Šimka, místostarostu a Jana Drahoňovského, kteří kromě starosty mohou výhradně užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech.

Rada města současně ruší

- své usnesení č. 35/04/R ze dne 11. 3. 2004.

 

 

Rada města pověřuje                                                                                       1.4 / 06 / R

 

- v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, Jana Drahoňovského, člena zastupitelstva města, přijímat vedle starosty Vladimíra Mastníka a místostarosty Mgr. Josefa Šimka prohlášení o uzavření manželství.

 

 

Rada města odvolává                                                                                      1.5 / 06 / R

 

a) všechny dosavadní členy stavební komise Rady města Lomnice nad Popelkou

a současně jmenuje

- nové členy stavební komise Rady města Lomnice nad Popelkou:

1. Vladimír Mastník, předseda komise,

2. Ing. Jaroslav Kaplan ml.,

3. Ing. Zbyněk Matura,

4. Ing. František Novotný,

5. Ing. Jaromír Stránský,

zapisovatel komise: ing. Jiří Pochop.

 

  

b) všechny dosavadní členy komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro okolní obce

a současně jmenuje

- nové členy komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro okolní obce:

1. Mgr. Josef Šimek, místostarosta, předseda komise,

2. Miroslav Bláha, osada Košov,

3. Pavel Buchar, osada Ploužnice,

4. Miloslava Drašarová, osada Nové Dvory,

5. Miroslav Kendík, osada Rváčov,

6. Zdeněk Máka, osada Chlum,

7. Jaroslav Pekárek, osada Želechy.

 

 

c) Jaroslavu Hynkovou z funkce předsedkyně letopisecké komise Města Lomnice nad Popelkou 

a současně jmenuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, předsedou této komise.

Rada města současně bere na vědomí

- ostatní členy letopisecké komise Města Lomnice nad Popelkou:

1.  Ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu,

2. Mgr. Jan Drahoňovský, ředitel příspěvkové organizace městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) Josefa Kyselu z funkce člena komise rady města Lomnice nad Popelkou pro záležitosti pečovatelské služby

a současně jmenuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, členem této komise.

Rada města současně bere na vědomí

- ostatní členy komise pro záležitosti pečovatelské služby:

1. Olga Nosková, ředitelka organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, předsedkyně komise,

3. MUDr. Hana Benešová, praktická lékařka,

4. Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

5. Gabriela Lešáková, vedoucí oddělení sociální péče odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zapisovatelka komise.

 

 

e) Jaroslavu Hynkovou z funkce člena hlavní inventarizační komise Města Lomnice nad Popelkou

a současně jmenuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, členem této hlavní inventarizační komise.

 

 

f) Josefa Kyselu z funkce člena likvidační a oceňovací komise Města Lomnice nad Popelkou

a současně jmenuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, členem této likvidační a oceňovací komise.

 

 

g) Josefa Kyselu z funkce předsedy komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro regeneraci památek

a současně jmenuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, předsedou této komise.

Rada města současně bere na vědomí

- ostatní členy komise Rady města Lomnice nad Popelkou pro regeneraci památek:

1.  Ing. Ivo Bělonohý, Městský úřad Lomnice nad Popelkou, hlavní koordinátor programu,

2.  Mgr. Roman Hedvičák, Městský úřad Semily, představitel památkové péče,

3. Ing. arch. Libor Sommer, zpracovatel programu pro regeneraci památek, architekt – urbanista,

4.  Jan Drahoňovský, člen zastupitelstva města,

5.  Roman Dušta, člen zastupitelstva města,

6. Bc. Petr Tomeš, vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,  zástupce orgánu státní správy,

7. Ing. Iva Mrázková, Farní úřad římskokatolický Lomnice nad Popelkou, zástupce vlastníků a uživatelů nemovitostí,

8.  Jaroslav Bárta,

9.  Mgr. Jan Drahoňovský,

10. Petr Kábrt,

11. Ing. Jaroslav Kaplan ml.,

12. Ing. Jaroslav Kaplan st.,

13. Vladimír Mikule,

14. Mgr. Josef Svoboda,

15. Petr Štěpán

a ing.Milena Rádlová, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zapisovatelka uvedené komise. Přísedícím komise bude Vladimír Mastník, starosta.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                      1.6 / 06 / R

 

a) Vladimíru Mastníkovi, starostovi, připravit návrh statutu, cílů, obsazení, organizace a činnosti kulturní komise rady města.

 

 

b) Stanislavu Dlouhému, členovi rady města, připravit návrh statutu, cílů, obsazení, organizace a činnosti sportovní komise rady města.

 

 

c) ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, připravit podklady pro tvorbu programu rozvoje města na následující období a předložit je radě města na nejbližší schůzi.

 

  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                     1.7 / 06 / R

 

a) program 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, které se bude konat dne 13. 11. 2006 od 18:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1. Finanční výbor – složení výboru

2. Kontrolní výbor – složení výboru

3. Delegování zástupce města do orgánů Vodohospodářského sdružení Turnov

4. Delegování zástupce města do orgánů DSO Mikroregion Tábor

5. Delegování zástupce města do orgánů DSO Český ráj

Finanční záležitosti:

6. Stanovení odměn členům zastupitelstva města

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

7. Darování kopírovacího stroje ZŠP a ZŠSp

Ostatní záležitosti:

8. Stanovení kronikáře města

9. Diskuse

10. Usnesení, závěr

 

 

b) odvolat všechny dosavadní členy finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou a jmenovat nové členy finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou:

1. Ing. Bohumil Hercík, předseda výboru,

2. Roman Dušta,

3. Ing. Josef Hubař,

4. Ing. Pavel Kučera,

5. Ing. František Morávek,

tajemník výboru: Vlasta Zikešová.

 

 

c) odvolat všechny dosavadní členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou a jmenovat nové členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou:

1. Stanislav Zelinka, předseda výboru,

2. Petr Havel,

3. Ing. František Mihálik,

4. Jarmila Mizerová,

5. Marcela Pavelková,

tajemník výboru: Gabriela Lešáková.

 

  

d) odvolat všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou v Radě sdružení a v Dozorčí Radě sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem a současně zvolit v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, zástupce Města Lomnice nad Popelkou do Rady sdružení

1. Vladimíra Mastníka, starostu,

2. Ing. Jiřího Pochopa, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

a delegovat ing. Jaroslava Brauna, člena zastupitelstva města, v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, do Dozorčí Rady sdružení.

 

 

e) odvolat všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou ve shromáždění zástupců Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, se sídlem Lomnice nad Popelkou,  jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem a současně delegovat v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, zástupce Města Lomnice nad Popelkou do uvedeného shromáždění zástupců:

1. Vladimíra Mastníka, starostu,

2. Mgr. Josefa Šimka, místostarostu.

 

 

f) odvolat všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou ve Sdružení Český ráj, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem a současně delegovat v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, Vladimíra Mastníka, starostu, do Sdružení Český ráj.

 

 

g) pověřit plněním úkolů kronikáře Města Lomnice nad Popelkou od 1. 1. 2007 nadále ing. Jaroslava Kaplana, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) schválit poskytnutí věcného daru – kopírovacího stroje Minolta Dialta 250 včetně příslušenství v celkové pořizovací hodnotě 131.776,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola praktická a Základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 3. listopadu 2006

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz