Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města (31.10.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 02.11.2006 do 21.11.2006
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 31. října 2006

 

 

Zastupitelstvo města  bere na vědomí                                                                        1.1 / 06 / Z

 

a) složení slibu všech členů zastupitelstva města v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů.

 

b) počet členů rady města 5 osob v souladu s § 99 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů.

 

Zastupitelstvo města  schvaluje                                                                                  1.2 / 06 / Z

 

a) počet místostarostů pro volební období 2006 – 2010 v počtu 1.

 

b) počet členů zastupitelstva města, uvolněných pro výkon funkce ve volebním období 2006 – 2010 ze zaměstnání v počtu 2 osob.

 

c) způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města aklamací (veřejným hlasováním).

 

Zastupitelstvo města  zvolilo                                                                                       1.3 / 06 / Z

 

- ve veřejném hlasování v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů:

a) pana Vladimíra Mastníka starostou,

b) pana Mgr. Josefa Šimka místostarostou (uvolněn do funkce od 2. 11. 2006),

c) pana ing. Josefa Hubaře dalším členem rady města,

d) pana Stanislava Zelinku dalším členem rady města,

e) pana Stanislava Dlouhého dalším členem rady města.

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 31. října 2006  

   

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník              

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz