Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou a do Senátu parlamentu ČR

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 05.10.2006 do 23.10.2006
Typ dokumentu: Tisková zpráva

Město Lomnice nad Popelkou

 

Oznámení o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

a do Senátu Parlamentu České republiky

 

Starostka Města Lomnice nad Popelkou podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

oznamuje:

 

1. Volby do Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční        

dne 20. 10. 2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 21. 10. 2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb

 

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Sokolovně, Plk. Truhláře 352, Lomnice nad Popelkou pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: levá strana ulice Antala Staška od čp. 28, celá zástavba od ulice Antala Staška směrem k Podměstí, Žižkovu a Oboře, levá strana ul. Havlíčkova a zástavba od ní směrem k Větrovu, domy čp. 1300 – 1306

 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Sokolovně, Plk. Truhláře 352, Lomnice nad Popelkou pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: pravá strana ulice Antala Staška od čp. 32, Nové Město, Letná, levá strana Husova náměstí, horní strana náměstí, část levé strany ulice 5.května, levá strana Bezručovy ulice, levá strana Smetanovy ulice včetně Popelek

 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Sokolovně, Plk. Truhláře 352, Lomnice nad Popelkou pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: pravá strana ulice Havlíčkova, pravá strana Husova náměstí, pravá strana ulice Plk. Truhláře, pravá strana ulice 5. května, Stará Lomnice, Nové Dvory, Želechy, zástavba u stadionu a domy čp.1076, 1080, 1082 na sídlišti

 

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Sokolovně, Plk. Truhláře 352. Lomnice nad Popelkou pro voliče, kteří jsou přihlášeni trvalému pobytu: pravá strana Bezručovy ulice, čp.1249, pravá strana Smetanovy ulice, celé sídliště včetně domků ve Šlechtově ulici

 

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost na Rváčově v kapli, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: obec Rváčov, Dráčov, Černá, Skuhrov, Tikov a čp.934, 943, 947

 

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost na Ploužnici v hasičské zbrojnici, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: obec Ploužnice, Chlum

 

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost na Košově v Sokolovně, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: obec Košov, Morcinov, Hrádka, celá Hoření Lomnice a hájenka Chlum čp.32

 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

 

V Lomnici nad Popelkou dne 5. 10. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                       starostka

Vyvěšeno dne: 5. 10. 2006

Sejmuto dne:


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz