Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Plán práce rady a zastupitelstva města na II. pololetí roku 2005

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 01.06.2005 do 31.12.2005
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 14.06.2005

PLÁN  PRÁCE

rady a zastupitelstva města

na II. pololetí roku 2005

 

Schůze Rady města Lomnice nad Popelkou se budou konat ve stanovených termínech  a to zpravidla ve čtvrtek od 16.00 hodin, nebude-li určeno v jednotlivých případech jinak. Zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou se budou konat nejméně jednou za tři měsíce a jsou veřejná na rozdíl od schůzí rady města, které jsou neveřejné. Zasedání zastupitelstva města se budou konat v určených termínech, zpravidla ve čtvrtek  od 18.00 hodin, nebude-li určeno v jednotlivých případech jinak, začátek zasedání bude upřesněn v pozvánkách a na plakátech.

 

Termíny schůzí:

 

21.  7. 2005     schůze rady města

11.  8. 2005     schůze rady města

  1.  9. 2005     schůze rady města

15.  9. 2005     zasedání zastupitelstva města

22.  9. 2005     schůze rady města

 6. 10. 2005     schůze rady města

20.10. 2005     schůze rady města

 3. 11. 2005     zasedání zastupitelstva města

10.11. 2005     schůze rady města

 1. 12. 2005     schůze rady města

 8. 12. 2005     zasedání zastupitelstva města

 15. 12. 2005     schůze rady města

 

 

Program schůzí bude stanoven podle potřeb projednávání záležitostí města, žádosti  o projednání jednotlivých záležitostí v uvedených orgánech města je nutno předkládat nejpozději 7 dní před projednáním.

Tento plán byl schválen radou města usnesením č. 53/05/R písm. a) dne 19. 5. 2005.

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz