Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 10/2004, o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 8/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.12.2004 do 02.01.2005
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2005
Značka: ozv 10/2004
Poznámka: zrušuje vyhl. 8/2004

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.10/2004

 

o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 8/2004,

o  příspěvku  na částečnou  úhradu neinvestičních  nákladů mateřských  škol, školních družin

a školních  klubů

 

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se svým usnesením č.41/04/Z ze dne 9.12.2004, rozhodlo vydat v souladu s § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č.8/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.

 

 

Čl. 1

Předmět obecně závazné vyhlášky

 

Město Lomnice nad Popelkou na základě § 123 odst.4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.8/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.

 

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2005.

2. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 2372/2004.

                     

                                              

 

                                                                      

                                                                                               

Josef Kysela, v. r.                                                          Jaroslava Hynková, v. r.                         

           místostarosta                                                                       starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz