Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3185/2 kú. Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 17.08.2006 do 04.09.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 17.08.2006 do 02.09.2006
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p.p.č. 3185/2, s kulturou zahrada, o výměře 61 m2, v k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti paní Ludmily Matoušové, bytem Lomnice nad Popelkou.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 1. 9. 2006.

 

 

    Jaroslava Hynková

         starostka

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz