Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje podílu 1/3 na pozemcích LV 1177

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 16.08.2006 do 04.09.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 16.08.2006 do 01.09.2006
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje podílu 1/3 na pozemcích p.p.č. 913/42, , 913/48, 913/49, 995/29, 995/47, 1017/9, 1017/19, 1019/28, 1019/60, 1019/73, 1028/2, 1028/5, 1030/1, 1041/13, 1041/24, 1049/6, 2299/13 a 2299/22, vše kú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti  spoluvlastníka pozemků paní Blaženy Křikavové, bytem Praha.

 

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 31. 8. 2006.

 

 

 

 

    Jaroslava Hynková

 starostka

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz