Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 96. schůze rady města (2.8.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.08.2006 do 24.08.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 96. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 2. srpna 2006

 

 

 Rada města ukládá                                                                                                       73 / 06 / R

 

- Jaroslavě Hynkové, starostce, v návaznosti na své usnesení č. 61/06/R písm. a) ze dne 13. 7. 2006, zajistit bezodkladnou úhradu závazku Města Lomnice nad Popelkou vůči státnímu rozpočtu, daného platebními výměry Finančního úřadu v Semilech:

1. platebním výměrem č. 23/2006 ze dne 10. 7. 2006, na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 91.219,- Kč, z důvodu použití části prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu v rozporu s Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce „Rekonstrukce a dostavba Základní školy Lomnice nad Popelkou“,

2. platebním výměrem č. 24/2006 ze dne 10. 7. 2006, na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 7. 11. 2003 do 10. 7. 2006, kterým Finanční úřad v Semilech sděluje Městu Lomnice nad Popelkou předpis dopočtu penále ve výši 89.121,- Kč.

  

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 2. srpna 2006

  

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz