Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města (27.4.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 27.04.2005 do 13.05.2005
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 27. dubna 2005

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    14 / 05 / Z

 

a) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice                           nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

b) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice                 nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

c) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice                         nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

d) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který řeší závodní stravování zaměstnanců uvedené organizace, činnost školní jídelny pro jiné školy a stravování cizích strávníků,                         a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

e) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který řeší závodní stravování zaměstnanců uvedené organizace, činnost školní jídelny pro jiné školy a stravování cizích strávníků,                      a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

f) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který řeší závodní stravování zaměstnanců uvedené organizace a stravování cizích strávníků, a který upravuje majetkové vztahy                   mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

 

 

 

 

 

g) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, kterým se rozšiřuje doplňková činnost uvedené organizace o

1. podnájem svěřených nebytových prostor pro kulturní, společenské                        a podnikatelské účely v oblasti kultury třetím osobám,

2. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - komisní prodej, související s hlavní činností uvedené organizace a propagací města,

3. poskytování služeb přístupu k Internetu pro třetí osoby za úplatu,

4. kopírování listin a jiných dokumentů pro třetí osoby za úplatu,

kterým se dále zrušuje bod 3. přílohy č.2 zřizovací listiny uvedené organizace,                který se týká ukládání, péče a ošetřování obecní kroniky, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, vše s účinností od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

h) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,                             o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)                  a s předpisy souvisejícími, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností                 od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

i) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,           který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

 

 

 

 

 

j) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice                             nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který řeší závodní stravování zaměstnanců uvedené organizace, činnost školní jídelny pro jiné školy a stravování cizích strávníků, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice                       nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností                 od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

k) v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností              od 1. 5. 2005

a současně ukládá

- ing.Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    15 / 05 / Z

 

a) provedení oprav místních komunikací:

1. prostranství před zámkem čp.4 (mezi zámkem a ulicí Plk. Truhláře, povrch - kamenná dlažba),

2. plácek na Podměstí včetně dvou příjezdových ulic (povrch - variantně kamenná dlažba nebo živičný povrch u pojízdných částí),

3. chodníky ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou v ulici Plk. Truhláře                 od Husova náměstí ke křižovatce s ulicí 5. května (povrch - mozaika jednobarevná)

4. postranní příčné ulice na Letné - v ulici U Parku, na pozemcích p.p.č. 2110/10, 2383/1, 2386/4, vše v k.ú. Lomnice nad Popelkou (povrch - SLURRY-SEAL)

a provedení přípravy oprav komunikací v ulicích Fügnerova, Novoměstská, Slunná včetně ulice spojovací (s ulicí Smetanovou) a Josefa Jana Fučíka (od Husova náměstí ke křižovatce s ulicí Pivovarskou).

 

 

 

 

 

b) financování oprav místních komunikací v rozsahu dle usnesení zastupitelstva města č. 15/05/Z písm. a), přijetím úvěru ve výši cca 7 mil.Kč (výše bude upřesněna rozpočtem jednotlivých investic)

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podání výzvy na předložení nabídek na uvedený úvěr alespoň u tří bankovních ústavů a ke zveřejnění této výzvy na úřední desce Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 v rozsahu všech podaných žádostí o změnu územního plánu a v rozsahu všech dalších připomínek a žádostí, které budou podány při  projednání zadání této změny.

 

 

d) závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2004 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

 

 

e) na základě výběrového řízení prodej objektu čp. 604, ulice Za Školou, Lomnice      nad Popelkou, s pozemkem st.p.č. 758/1, zděné garáže s pozemkem st.p.č. 758/2,               a pozemku p.p.č. 1956/5, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Zdeňkovi a Vlastě Kobrovým, bytem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 1.420.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 27. 6. 2005. Pokud nebude uhrazena kupní cena                         do uvedeného termínu, budou nemovitosti prodány druhému v pořadí dle výběrového řízení, tj. ing. Miroslavu Brožovi, bytem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 1.400.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 50 dnů  od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která bude sepsána do 14 dnů                  od přechodu práva koupě. Vyhotovení kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

f) na základě výběrového řízení prodej zděného objektu bez čp. s pozemkem                st.p.č. 119/3 a dřevěného objektu s pozemkem st.p.č. 119/4, vše k.ú. Lomnice                nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Milanu                       a Naděždě Crhovým, bytem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 375.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 27. 5. 2005                              a s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu, opravy a vyvážení septiku                      na pozemku st.p.č. 119/3 pro vlastníky domu čp. 24. Pokud nebude uhrazena kupní cena do uvedeného termínu, budou nemovitosti prodány druhému v pořadí                       dle výběrového řízení, tj. Milanu Krupičkovi, bytem Praha, za kupní cenu nabídkovou  365.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 50 dnů                od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která bude sepsána do 14 dnů                      od přechodu práva koupě a s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu, opravy                 a vyvážení septiku na pozemku st.p.č. 119/3 pro vlastníky domu čp. 24. Vyhotovení kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

g) přijetí daru spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 1019/64, 1113/6, 1125/5, 2285/1 a 2285/2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníků Šimona Matouška - 1/12, Heleny Michálkové - 1/20, Ing. Karla Riegela - 1/12,                   MUDr. Hynka Tišera - 9/200, Ing. Jana Tišera - 1/200, MUDr. Jana Tišera - 1/20, Vladimíra Tišera - 9/200 a MUDr. Ondřeje Trojana - 1/20. Náklady spojené                      s převodem nemovitostí uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) odkoupení pozemku p.p.č. 735/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře                 1.237 m2, v areálu letního stadionu, od současného vlastníka Viléma Celfla, bytem Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu 61.850,-Kč.

 

 

i) odkoupení pozemků p.p.č. 3224/2, kultura ostatní plocha - výměra 3.743 m2, st.p.č. 1937 - výměra 268 m2 a st.p.č. 1938 - výměra 48 m2, vše k.ú. Lomnice                 nad Popelkou, v areálu současného Domu dětí a mládeže, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníků Jarmily Těšitelové, bytem Pardubice                           a Mgr. Mirko Stiebra, bytem Praha, za nabídkovou kupní cenu 300.000,- Kč.

 

 

Zastupitelstvo města odkládá                                                                                      16 / 05 / Z

 

- rozhodnutí o případném umístění stavby kolny pro uskladnění nářadí a strojů                     na pozemku p.p.č. 888/36, k.ú. Lomnice nad Popelkou, jako výjimečně přípustné stavby v rozvojové lokalitě OV 3 dle platného územního plánu sídelního útvaru města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Romana Syrovátky, bytem Lomnice                   nad Popelkou. Záležitost bude projednána na zasedání zastupitelstva města            dne 16. 6. 2005, po zevrubném prozkoumání všech hledisek a vyjádření zpracovatele územního plánu.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          17 / 05 / Z

 

a) žádost Zemědělského družstva Košťálov, se sídlem Košťálov, ze dne 16. 3. 2005, o prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč, která Městu Lomnice nad Popelkou                u Zemědělského družstva Košťálov vznikla na základě pokuty, uložené Městským úřadem Lomnice nad Popelkou, stavebním úřadem.

Zastupitelstvo města současně zamítá

- uvedenou žádost o prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč

a trvá

- na úhradě pohledávané částky.

 

b) petici podanou Rostislavem Ročkem, bytem Praha, k záměru pronájmu pozemku p.p.č. 962/9, k.ú. Rváčov - Černá, který je vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

a současně trvá

- na svém usnesení č. 28/04/Z ze dne 16. 9. 2004 ve věci neschválení prodeje pozemků p.p.č. 962/1, 962/5, 962/6, 962/9, vše k.ú. Rváčov, ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

a nesouhlasí

- se záměrem pronájmu pozemku p.p.č. 962/9, k.ú. Rváčov.

c) výsledky přezkoumání zákonnosti postupu Města Lomnice nad Popelkou                       při organizaci diskuse na zasedáních zastupitelstva města Krajským úřadem Libereckého kraje, které Město Lomnice nad Popelkou obdrželo dne 15. 3. 2005.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- stanovisko Města Lomnice nad Popelkou k jednotlivým zjištěním Krajského úřadu Libereckého kraje, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu.

Zastupitelstvo města současně vydává

- na základě § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,                a na základě výzvy Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 10. 3. 2005, dodatek č.3 jednacího řádu Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, kterým se uvádí minimální lhůta pro svolání zasedání zastupitelstva města do souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s okamžitou účinností.

 

 

d) žádost Miroslava Dlaboly, bytem Jičín, o souhlas s výjimečně přípustným využitím objektu čp.1085, Lomnice nad Popelkou, k umístění restaurace, ubytování (hotel, ubytovna) a bytu, s celkovou kapacitou 70 - 90 lůžek, z hlediska územního plánu.

Zastupitelstvo města požaduje

- před projednáním vydání souhlasu doplnění žádosti o vymezení podrobností předpokládaných úprav (vestavba, přístavba, nástavba) předmětného objektu

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit posouzení záměru úprav předmětného objektu   ve vztahu k platnému územnímu plánu sídelního útvaru města Lomnice                            nad Popelkou, zajistit vyjádření stavební komise rady města k této věci a záležitost předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

 

 

Zastupitelstvo města revokuje                                                                                     18 / 05 / Z

 

- své usnesení č. 11/05/Z písm. c) ze dne 17. 2. 2005, týkající se prodeje pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 107 m2,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ve smyslu změny prodeje Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou na prodej podílu ½ Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou a podílu ½ ing. Drahomíru Malinovi, bytem Praha. Ostatní ujednání uvedeného usnesení zůstávají beze změn.

 

 

Zastupitelstvo města zrušuje                                                                                       19 / 05 / Z

 

- své usnesení č. 25/04/Z písm. a) ze dne 5. 8. 2004, týkající se převodu části pozemku p.p.č. 3117, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice                 nad Popelkou do spoluvlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a Bytového družstva Dubina II, Pardubice v návaznosti na ukončení výstavby čtyř bytových domů v ulici Josefa Jana Fučíka v Lomnici nad Popelkou

a současně schvaluje

- záměr převodu pozemků p.p.č. 3117/1, 3117/2, 3117/4, st.p.č. 2572, 2573, 2574                a 2575, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, souvisejících s užíváním bytových domů              čp. 1355, 1356, 1357 a 1358, ulice Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou.

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                                20 / 05 / Z

 

- odkoupení pozemků p.p.č.1873 a p.p.č.2359/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou,            do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle nabídky Zemědělského obchodního družstva Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 27. dubna 2005           

 

 

     Josef Kysela, v. r.                                                              Jaroslava Hynková, v. r.    

                místostarosta                                                                          starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz