Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

záměr pronájmu nebyt. prostor suterénu polikliniky , čp. 866 Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 27.07.2006 do 02.11.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 27.07.2006 do 10.08.2008

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části nebytových prostor - suterénu objektu budovy polikliniky, Obránců míru čp. 866, Lomnice nad Popelkou. Jedná se o prostory samostatně uzamykatelné – o výměře 42 m2, 17,5 m2, 16 m2 a 2x 19 m2, přístupné z chodby suterénu. Bližší informace poskytne odbor majetku a rozvoje města městského úřadu – Ing. Rádlová, tel. 481 629 039.

 

Nabídky s uvedením nabídkové ceny a účelu pronájmu zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou.

 

 

 

 

 

    Jaroslava Hynková

 starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne:

 

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz