Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků p.p.č. 2019/9kú. Lomnice n. P. - Hrádka

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 27.07.2006 do 04.09.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 27.07.2006 do 11.08.2006

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků v lokalitě Hrádky – p.p.č. 2019/9, kú. Lomnice nad Popelkou z majetku Města Lomnice nad Popelkou, za účelem využití území dle územního plánu Města Lomnice nad Popelkou, tj. území zahrádkářských a chatových osad.

 

Případné nabídky s uvedením záměru využití pozemků a nabídkové ceny zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 11. 8. 2006.

 

 

 

 

 

Jaroslava Hynková

starostka

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne

 

Sejmuto dne:

 

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz