Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 66.schůze rady města (27.4.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 21.04.2005 do 07.05.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 66. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 27. dubna 2005

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   43 / 05 / R

 

a) v návaznosti na své usnesení č. 30/05/R písm. f) ze dne 6. 4. 2005, jako nejvhodnější nabídku na zakázku "Oprava fasády Tylova divadla v Lomnici                     nad Popelkou" nabídku, kterou předložila společnost 18D, spol. s r.o., Lomnice                nad Popelkou,

a současně schvaluje

- uzavření smlouvy o dílo na předmětnou zakázku s uvedenou společností,                       dle předloženého návrhu smlouvy.

 

 

b) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-24/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 00854859, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

c) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-31/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,                      IČO 70949468, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

d) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-27/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                  IČO 72742691, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

e) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-26/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                  IČO 72742614, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

 

f) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-25/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                     IČO 72742453, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

g) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-32/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie, Lomnice nad Popelkou, IČO 00371297, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

h) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-28/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, IČO 72742372, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

i) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-23/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, IČO 00402249, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

j) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-30/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,    IČO 00854751, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

k) ukončení smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-29/05 ze dne 18. 2 2005 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily,                     IČO 72742534, týkající se užívání movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou uvedenou příspěvkovou organizací, dohodou ke dni 30. 4. 2005.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 27. dubna 2005

 

 

 

    Josef Kysela, v.r.                                                               Jaroslava Hynková, v. r.         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz