Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 70 kú. Chlum p. T.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 18.07.2006 do 09.08.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 18.07.2006 do 03.08.2006

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 70 kú. Chlum po Táborem, pro umístění reklamního poutače k Penzionu Tábor, u odbočky ze silnice směr Lomnice nad Popelkou - Jičín na Chlum.

Případné připomínky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 2. 8. 2006.

 

 

 

 

Jaroslava Hynková

      starostka

 

 

  

 

 

Vyvěšeno dne:

 Sejmuto dne:

 Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz