Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 768/1 kú. Tuháň u Stružince

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 19.07.2006 do 09.08.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 19.07.2006 do 07.08.2006
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části lesního pozemku p.p.č. 768/1, o výměře cca 100 2, k.ú. Tuháň u Stružince, na základě žádosti pana Miroslava Vorla, bytem Liberec.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 2. 8. 2006.

 

 

 

 

    Jaroslava Hynková

         starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímek mapy v příloze

 

 

 

 

Vyvěšeno dne

 

Sejmuto dne:

 

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz