Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Počty podpisů na peticích ke kandidátním listinám do zastupitelstev obcí

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 27.07.2006 do 04.09.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument

Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4

 

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zák. o volbách do ZO; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.

Příloha k zák. č. 491/2001 Sb.:

 

 

 

                  Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech   

(z počtu obyvatel obce, měst. části, městského obvodu, popř. volebního obvodu)

Obec, městská část, městský

obvod, popř. volební obvod

pro nezávislé kandidáty

pro sdružení nezávislých kandidátů

do 500 obyvatel

5 %

7 %

nad 500 do 3 000 obyvatel

4 %, nejméně 25

7 %

nad 3000 do 10 000 obyvatel

3 %, nejméně 120

7 %

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2 %, nejméně 600

7 %

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

1 %, nejméně 1 000

7 %

nad 150 000 obyvatel

0,5 %, nejméně 1 500

7 %

 

OBEC

POČET OBYVATEL K 1.1.2006

POTŘEBNÉ POČTY PODPISŮ VOLIČŮ

(dle § 21 odst. 4 a přílohy zákona č. 491/2001 Sb.)

PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY

PRO SDRUŽENÍ NEZÁV.KAND.

% Z POČTU OBYVATEL

NEJMÉNĚ

POTŘEBNÝ POČET PODPISŮ

% Z POČTU OBYVATEL

POTŘEBNÝ POČET PODPISŮ

   Bělá

249

5 %

-

13

7%

18

   Bradlecká Lhota

205

5 %

-

11

7%

15

   Košťálov

1691

4 %

25

68

7 %

119

   Libštát

985

4 %

25

40

7 %

69

   Lomnice nad Popelkou

5896

3 %

120

177

7 %

413

   Nová Ves nad Popelkou

650

4 %

25

26

7 %

46

   Stružinec

704

4 %

25

29

7 %

50

   Syřenov

213

5 %

-

11

7 %

15

   Veselá

205

5 %

-

11

7 %

15

Údaje o počtu obyvatel: údaje ČSÚ k 1. 1. 2006


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz