Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 17.07.2006 do 08.08.2006
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Přílohy: - Obecně závazná vyhláška č.5/2006 - Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2006

Město Lomnice nad Popelkou

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006

 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na základě § 10 písm. d) zákona                      č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č. 11/06/Z ze dne    15. 6. 2006, usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,               ve znění pozdějších předpisů, na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), tuto obecně závaznou vyhlášku

 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

 

Čl. 1

Pozemky

 

1) U všech pozemků v katastrálním území

a) č. 360803902 Chlum pod Táborem,

b) č. 360803903 Ploužnice pod Táborem,

c) č. 360803904 Košov,

d) č. 360803905 Želechy,

e) 360803906 Rváčov,

se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

2) U pozemků v katastrálním území č. 360803901 Lomnice nad Popelkou, vymezených v příloze č. 1 se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

 

Čl. 2

Stavby

 

1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1, písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí, v katastrálním území

a) č. 360803902 Chlum pod Táborem,

b) č. 360803903 Ploužnice pod Táborem,

c) č. 360803904 Košov,

d) č. 360803905 Želechy,

e) 360803906 Rváčov,

se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

 

2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1, písm. a) a f) zákona o dani z nemovitostí v katastrálním území č. 360803901 Lomnice nad Popelkou, vymezených v příloze č. 1 se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, ve výši 1,0.

3) U staveb uvedených  v § 11 odst. 1, písm. b), c) a d) zákona o dani z nemovitostí se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, koeficientem ve výši 1,5.

 

 

Čl. 3

Zrušovací ustanovení, účinnost, evidence

 

 

1. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1993, upravující výpočet daně z nemovitostí (původně označená č. 3/1993), ze dne 15. 2. 1993.

 

2. Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky je příloha č. 1.

 

3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2007.

 

4. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 790/2006.

          

                                                            

Josef Kysela                                                               Jaroslava Hynková                         

           místostarosta                                                                       starostka

 

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Pozemky

 

1) Ustanovení čl. 1 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí se týká pozemků v katastrálním území č. 360803901 Lomnice nad Popelkou, části města Nové Dvory:

 

a) stavební parcely číslo:

1325

1326

1327/1

1327/2

1328

1329

1331

1332

1333

1334

1336

1337

1339

1340

1342

1343

1345

1360/1

1360/2

1360/3

1361

1362/1

1362/2

1362/3

1466

1752

1993

2034

2035

2132/1

2132/2

2305/1

2305/2

2305/3

2475

2514

 

 

 

 

 

b) pozemkové parcely číslo:

220/1

478/22

478/23

478/24

478/25

478/26

478/27

478/28

478/29

478/30

478/31

478/32

478/33

478/34

478/35

478/36

496/17

496/18

496/19

496/20

496/21

496/22

496/23

496/24

496/25

496/26

496/27

496/28

496/29

496/30

496/31

496/32

496/33

496/34

496/35

496/36

496/37

496/38

496/39

496/40

496/41

603/18

603/19

603/20

603/21

603/22

603/23

603/24

603/25

603/26

603/27

603/28

603/29

670/2

3373/1

3373/2

3373/3

3373/4

3373/5

3373/6

3373/7

3373/8

3373/9

3373/10

3373/11

3373/12

3374/1

3374/2

3374/3

3374/4

3374/5

3374/6

3374/7

3374/8

3374/9

3374/10

3374/11

3374/12

3374/13

3374/14

3374/15

3374/16

3376/1

3376/2

3376/3

3376/4

3376/5

3379

3382

3383

3388

3394

3397

3401

3402

3405

3406

3409

3410/1

3410/2

3410/3

3414/1

3414/2

3414/3

3414/4

3414/5

3414/6

3414/7

3414/8

3414/9

3414/10

3414/11

3414/12

3414/13

3414/14

3414/15

3414/16

3414/17

3414/18

3414/19

3414/20

3414/21

3414/22

3417

3419

3422

3423

3425

3426

3427

3428/1

3428/2

3430

3434

3435

3437/1

3437/2

3437/3

3437/4

3437/5

3437/6

3437/7

3437/8

3437/9

3437/10

3437/11

3437/12

3437/13

3437/14

3437/15

3437/16

3437/17

3437/18

3438/1

3438/2

3438/3

3438/4

3438/5

3438/6

3438/7

3438/8

3438/9

3438/10

3438/11

3441

3442

3449

3450/1

3450/2

3451

3452

3453/1

3453/2

3453/3

3459/6

3459/15

3459/16

3459/20

3459/21

3459/22

3459/23

3459/24

3459/25

3459/26

3459/27

3459/28

3459/29

3459/30

3460/1

3465/2

3493

3495

3497

3498/1

3498/2

3503

3506

3507

3508

3509

3510/1

3510/2

3510/3

3510/4

3510/5

3510/6

3510/7

3510/8

3510/9

3510/10

3510/11

3510/12

3510/13

3510/14

3510/15

3510/16

3510/17

3511

3512

3513

3514/1

3514/2

3514/3

3514/4

3514/5

3514/6

3514/7

3514/8

3514/9

3515

3516/1

3516/2

3517/1

3517/2

3518

3519

3525

3532/1

3532/2

3533/1

3533/2

3535/4

3535/5

3535/6

3535/7

3535/8

3535/9

3535/10

3535/11

3535/12

3535/13

3535/14

3535/15

3535/16

3535/17

3535/18

3535/19

3537/1

3537/2

3542

3545/4

3545/5

3547

3548/1

3548/2

3548/3

3549

3550/1

3550/2

3550/3

3550/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ustanovení čl. 1 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí se týká dalších pozemků v katastrálním území č. 360803901 Lomnice nad Popelkou, části města Lomnice nad Popelkou a ZSJ (základní sídelní jednotka) Hoření Lomnice a Hrádka:

 

a) stavební parcely číslo

474

475

476

478/1

478/2

479

481

482

483

484

485

487

488

489

490

492

493

494

495

497

498

499

501

503

504

505

506

507

508

509

510

512

513

514

515

516

517

519

520

521

522

523

524

525

526

529

530

531

532

535

539

540

541

542

543

544

546

547

602

804

909

910

911

1256

1359

1463

1474

1475

1788

1817

1818

1875

2018

2036

2094

2231

2232

2287

2359

2391

2400

2502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) pozemkové parcely číslo:

506

680

681

682

687/1

687/15

688/2

689/1

689/3

689/4

689/5

689/6

689/7

689/8

689/9

689/10

689/11

689/12

689/13

689/14

1822/2

1823/1

1823/2

1825

1827/1

1827/2

1827/3

1833/1

1833/2

1833/4

1835/1

1835/2

1835/3

1835/4

1836/1

1836/3

1836/4

1837/1

1837/2

1837/3

1838/1

1838/2

1838/3

1839/1

1884/1

1884/2

1884/3

1884/4

1884/5

1884/6

1884/7

1886

1887

1888

1892

1900

1902

1907

1908/1

1908/2

1908/3

1908/4

1908/5

1908/7

1908/8

1908/11

1908/12

1909/1

1910/1

1914

1916

1918

1919

1920

1923

1924

1925

1926

1927

1930

1931

1932/1

1932/2

1934/1

1934/2

1935/1

1935/3

1937

1938

1939/1

1939/2

1939/3

1939/4

1939/5

1940/1

1940/2

1941

1942/2

1942/3

1975/4

1975/5

1977/2

1977/3

1977/5

1977/6

1977/7

1977/8

1977/9

1977/11

1977/25

1977/26

1978/1

1978/2

1979/1

1979/4

1979/5

1979/6

1980/1

1981

1983/1

1983/2

1984

1985/1

1985/3

1986

1987

1988/1

1988/2

1989

1990/1

1990/2

1990/3

1991/1

1991/2

1992

1993

1994/1

1995

1996

1998

2000

2001

2002/1

2005/1

2005/2

2005/3

2005/4

2006

2007

2008/1

2008/2

2009/2

2010

2011

2012

2013/1

2013/3

2014

2015

2017/1

2017/2

2017/3

2017/4

2018/1

2018/5

2019/1

2019/2

2019/3

2019/4

2019/5

2019/6

2019/7

2019/8

2019/9

2019/10

2019/11

2019/12

2019/13

2019/14

2019/15

2019/16

2020/2

2020/3

2021/1

2022

2024

2025

2026

2030

2120

2121

2122

2123

2124/1

2124/2

2124/3

2124/4

2124/5

2125/2

2125/3

2126

2129/2

2129/3

2129/4

2129/5

2129/6

2232/1

2356

2372

2373

2374/6

2375

2378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Při dělení pozemků, uvedených v odst. 1) a 2) se pro účely této vyhlášky nově oddělené či rozdělené pozemky považují za pozemky, uvedené v odst. 1) a 2).

 

4) Při slučování pozemků, uvedených v odst. 1) a 2) se pro účely této vyhlášky nově vzniklé pozemky považují za pozemky, uvedené v odst. 1) a 2).

 

5) Při slučování pozemků, uvedených v odst. 1) a 2) s pozemky v těchto odstavcích  neuvedenými se pro účely této vyhlášky nově vzniklé pozemky považují za pozemky, uvedené v odst. 1) a 2) pouze v případě, že výměra slučovaných pozemků, uvedených v odst. 1) a 2) bude větší než výměra slučovaných pozemků v odst. 1) a 2)  neuvedených.

 

 

Stavby

 

6) Ustanovení čl. 2 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí se týká staveb uvedených v § 11 odst. 1, písm. a) a f) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v katastrálním území č. 360803901 Lomnice nad Popelkou a s čísly popisnými:

a) část města Nové Dvory: 1, 7, 8, 11, 13, 20 a 21

b) část města Lomnice nad Popelkou, ZSJ Hrádka: 306, 308, 314, 319, 346 a 601

c) část města Lomnice nad Popelkou, ZSJ Hoření Lomnice: 271, 274, 276, 286, 287, 288, 290, 295, 298, 299, 300, 313, 497, 598, 599, 600, 616, 1108, 1109 a 1250

a jejich příslušenství.

 

7) V případě dělení staveb uvedených v odst. 6) na více samostatných staveb s jednotlivými čísly popisnými se pro účely této vyhlášky považují nově vzniklé stavby za stavby, uvedené v odst. 6).

 

8) Tato příloha č. 1 je nedílnou přílohou obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

  

 

                                                            

Josef Kysela                                                               Jaroslava Hynková                         

           místostarosta                                                                       starostka

 

 

 

 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne: 17. 7. 2006              Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení:

 

Sejmuto dne:

 

Účinnost od : 1. 1. 2007

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOCNáhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz