Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků st.p.č. 788 a části p.p.č. 381/1 kú. Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 17.07.2006 do 08.08.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 14.07.2006 do 30.07.2006
Přílohy: - Příloha

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku st.p.č. 788, o výměře 174 m2 a navazující část pozemku p.p.č. 381/1 pod 2 garážemi, o výměře 34 m2 vše k.ú. Lomnice nad Popelkou z majetku Města Lomnice nad Popelkou.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 29. 7. 2006.

 

 

 

 

    Jaroslava Hynková

     starostka

 

 

       

 

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz