Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 07.09.2006 do 07.09.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Tisková zpráva
Účinnost od 11.07.2006 do 31.12.2006

Rozvojová lokalita OM1 u letního stadionu

 

 V r. 2003 byla schválena změna č. 3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou. Jednou z rozvojových lokalit v této změně je i lokalita OM1, navržená jako hlavní lokalita pro výstavbu rodinných domů městského typu. Připravují se také další rozvojová území na Letné – OM3, území mezi Olympem a Větrovem – OM 2 a OM3.

V souladu se schváleným programem rozvoje města byla zpracována a schválena urbanistická studie pro zástavbu rozvojové lokality vymezená areálem letního stadionu, ulicemi gen. L. Svobody, Novodvorská a 5. května, označená jako OM1. Na základě uvedeného dokumentu byla zahájena příprava na vytvoření podmínek pro investory v této oblasti. Vedení Města Lomnice nad Popelkou svolalo informativní schůzku s vlastníky všech dotčených pozemků a nabídlo spolupráci a pomoc při realizaci rozvoje ať už při přípravě nebo převodu vlastnictví pozemků. Záměrem celé koncepce je pomoci vlastníkům pozemků, zájemcům o výstavbu a také prospět rozvoji našeho města.

Schválením urbanistické studie byla zahájena etapa přípravy území z hlediska možnosti výstavby, zaměřením komunikací a následným vykoupením pozemků bude zajištěn přístup k jednotlivým budoucím stavebním pozemkům a tím i jejich zhodnocení.

V současné době je nově zaměřeno celé území a vypracován geometrický plán na rozdělení pozemků celé lokality pro komunikace. Na základě potvrzené spolupráce s vlastníky pozemků začne Město Lomnice nad Popelkou vykupovat  v letošním roce pozemky pod budoucími komunikacemi a zahájí přípravu projektové dokumentace pro územní řízení. Prodej pozemků, které budou určeny pro vlastní výstavbu rodinných domů, si budou vyřizovat jednotliví vlastníci individuálně. Pro zájemce o výstavbu rodinných domů máme připravený seznam vlastníků pozemků, kteří dali souhlas se zveřejněním  nabídky a jejich kontaktů, k dispozici k nahlédnutí je urbanistická studie. Výstavba v celé lokalitě může probíhat po etapách. Pozemky v dosahu inženýrských sítí a  s volným přístupem k pozemkům z veřejné komunikace je možné zastavět v nejbližším období, další pozemky až po přípravě komunikací a zajištění přístupu. V případě, že nedojde k dohodě s vlastníky pozemků a město nebude moci vykoupit pozemky pod komunikacemi tak, aby byl zajištěn přístup k jednotlivým budoucím stavebním parcelám, zahájíme přípravy na rozvoj výstavby v další z uvažovaných lokalit.

Bližší informace Vám podá odbor majetku a rozvoje města MěÚ Lomnice nad Popelkou – Ing. Rádlová, tel. 481 629 039 a Ing. Mařas, tel. 481 629 036, přehledná situace a další informace jsou uvedeny ve vývěsce v 1. poschodí budovy městského úřadu (vedle sekretariátu kanceláře starostky) a na úřední desce .
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz