Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu nebytových prostor zadní části domu čp. 36 Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 03.07.2006 do 20.07.2006
Vytvořil: rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 04.07.2006 do 19.07.2006

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části nebytových prostor v domě čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, v zadní části přízemí budovy o výměře  cca 48,5 m2 na základě žádosti pana Ivo Žítka, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

Nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 19. 7. 2006.

 

 

 

 

 

    Josef Kysela

     místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne:

 

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz