Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr směny pozemků st.p.č. 400/9 a p.p.č. 1563/7 za p.p..č 1707/5 kú. Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 03.07.2006 do 20.07.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 03.07.2006 do 19.07.2006

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr směny pozemků st.p.č. 400/9 o výměře 54 m2 a p.p.č. 1563/7 o výměře 62 m2, v kú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou za pozemek p.p.č. 1707/5 o výměře 229 m2, v k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví společnosti Technolen technický textil, a.s. se sídlem Lomnice nad Popelkou.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 18. 7. 2006.

 

 

 

Josef Kysela

  místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba vyvěšení: nejméně 15 dnů

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz