Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr výpůjčky pozemků v areálu lyžařských můstků

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 03.07.2006 do 18.07.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 03.07.2006 do 18.07.2006

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  záměr výpůjčky pozemků st.p.č. 1261/3, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2471, 2472, 2473 a p.p.č. 2312/1, 2312/2, 2801/2, 2802/6, 2809/1, 2809/2, 2809/3, 2809/4, 2809/5, 2810/2, 2870/1, 2871, 2874, 2945/2, 2945/3, 3045/1, 3045/2, 3045/3, 3045/4, 3045/5, 3045/6, 3045/7, 3046, 3048, 3051, 3052/1, 3052/2, 3052/3, 3053/1, 3053/2, 3053/3, 3053/4, 3053/5, 3053/7, 3053/8, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3059/3 v kú. Lomnice nad Popelkou, pro sportovní činnosti, související s využitím areálu lyžařských můstků.

Nabídky předkládejte nebo zasílejte písemně na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, do 18. 7. 2006.

 

 

 

 

 

                                                                                    Josef Kysela

                                                                                     místostarosta

 

 

 

 

Doba vyvěšení: nejméně 15 dnů

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:                      

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz