Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje klubovny v bývalém areálu DDM, Lomnice n. Pop

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 19.06.2006 do 03.01.2007
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 19.06.2006 do 31.12.2006
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje  nadzemní části objektu klubovny v bývalém areálu DDM, čp. 130, ul. Bezručova, Lomnice nad Popelkou.

Prodej možný s podmínkou odstranění předmětného objektu na vlastní náklady.

Nabídky s uvedením nabídkové ceny zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou.

 

 

 

 

Jaroslava Hynková

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Snímek mapy v příloze

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz