Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 7/2004, o zrušení obecně závazné vyhlášky 1/2003, o místních poplatcích

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.12.2003 do 02.01.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2004
Značka: ozv 7/2004
Poznámka: zrušuje vyhl. 1/2003

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.7/2004

o zrušení Obecně závazné vyhlášky Č.1/2003,

o místních poplatcích

 

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 11.12.2003 usnesením č.36/03/Z, písm.g) rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazné vyhlášky

Města Lomnice nad Popelkou č.1/2003, o místních poplatcích

 

 

Čl. 1

Předmět obecně závazné vyhlášky

 

Město Lomnice nad Popelkou zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.1/2003, o místních poplatcích.

 

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004.

2. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.: P/03/402/Bě.

                     

                                                                                                                     

 

 

                                                                                               

Josef Kysela, v. r.                                                          Jaroslava Hynková, v. r.            

           místostarosta                                                                       starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz