Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozvánka na 26.zasedání zastupitelstva města (15.6.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 09.06.2006 do 09.06.2006
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

Město Lomnice nad Popelkou

starostka

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, tel. 481 629 025, fax 481 629 026                                                

 

 

P R O G R A M

 

26. zasedání zastupitelstva města, 

které se bude konat ve čtvrtek dne 15. června 2006

ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

od 18.00 hodin

 

PROGRAM : 

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.      Dodatek ve stanovám a smlouvě o zřízení VHS Turnov

2.      Obecně závazná vyhláška města o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 

 

Finanční záležitosti:

3.      Závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005

4.      Druhá dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

5.      Prodej nadzemních částí objektů v bývalém areálu DDM

6.      Prodej studny a části přilehlého pozemku p.p.č. 2890/1, k.ú. Lomnice n. Pop.

7.      Prodej pozemků st.p.č. 1606 a p.p.č.3096, k.ú. Lomnice n. Pop.

8.      Prodej pozemků na Hrádkách

9.      Prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince

10.  Majetkoprávní vyrovnání k pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice n. Pop.

 

Ostatní záležitosti:

11.  Stanovení počtu členů zastupitelstva města na následující volební období

 

12.  Diskuse

 

13.  Usnesení, závěr

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 6. 6. 2006

 

Jaroslava Hynková 

starostka

 

zastoupena

 

Josef Kysela

místostarosta


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz