Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků p.p.č. 2019/10, 2019/11 kú. Lomnice n. P. - Hrádka

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 10.05.2006 do 26.05.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 09.05.2006 do 25.05.2006
Přílohy: - Příloha Hrádka III

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků v lokalitě Hrádky – p.p.č. 2019/10, 2019/11, kú. Lomnice nad Popelkou z majetku Města Lomnice nad Popelkou, za účelem využití území dle územního plánu Města Lomnice nad Popelkou, tj. území zahrádkářských a chatových osad.

 

Případné nabídky s uvedením záměru využití pozemků a nabídkové ceny zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 25. 5. 2006.

 

 

 

 

 

Jaroslava Hynková

      starostka

 

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz