Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje pozemků v lokalitě Hrádka, Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 25.04.2006 do 26.05.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 25.04.2006 do 10.05.2006
Přílohy: - Příloha Hrádka

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků v lokalitě Hrádka:

1.     p.p.č. 2019/5, 2019/6, na základě žádosti p. Jiřího Vojtka, bytem Lomnice nad Popelkou.

2.     p.p.č. 2019/7, 2019/8 a, kú. Lomnice nad Popelkou z majetku Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Ing. Petra Samohýla, bytem Lomnice nad Popelkou.

3.     p.p.č. 2017/3, 2017/4, 2019/1, 2019/3, 2019/15 vše kú. Lomnice nad Popelkou

 

Případné nabídky s uvedením záměru využití pozemků a nabídkové ceny zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou. Jednotlivé nabídky budou vyřizovány v nejbližších termínech po doručení, v případě více zájemců bude provedeno výběrové řízení dle předem oznámených podmínek, schválených radou města.

 

 

 

Jaroslava Hynková

        starostka

 

 

 

 

 

 Snímek katastrální mapy v příloze.

 

 

  

 

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne:

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

 

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz