Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr pronájmu nebyt. prostor v čp. 36, Husovo nám. Lomnice n. P.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 25.04.2006 do 26.05.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 25.04.2006 do 10.05.2006

 

 

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

 

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části nebytových prostor v domě čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, v přízemí budovy, v současné době prostory prodejny květin, z důvodu ukončení pronájmu nebytových prostor současným nájemcem.

Výměra 108,8 m2 – přízemí 65,8 m2 a zvýšené poschodí 43 m2.

Předpokládaný termín počátku pronájmu - 1. 6. 2006.

 

Nabídky s uvedením nabídkové ceny a účelu pronájmu zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 17. 5. 2006.

 

 

 

    Jaroslava Hynková

          starostka

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:

 

Sejmuto dne:

 

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz