Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 768/1 kú. Tuháň u Stružince

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 20.04.2006 do 10.05.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 19.04.2006 do 05.05.2006
Přílohy: - Příloha ppč 768-1

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části lesního pozemku p.p.č. 768/1, dle nového geometrického plánu označeného jako p.p.č. 768/5, o výměře 142 m2, k.ú. Tuháň u Stružince, na základě žádosti pana Jaroslava Macháčka, bytem Turnov.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 4. 5. 2006.

 

 

 

    Jaroslava Hynková

         starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímek pozemkové mapy se zakreslení pozemku – v příloze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne:

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:

Náhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz