Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Záměr prodeje poz. p.p.č. 3096 a st.p.č. 1606 kú. Lomnice n. Pop.

Vložil: ing. Milena Rádlová - Odbor majetku a rozvoje města
Na úřední desce od 20.04.2006 do 10.05.2006
Vytvořil: Rádlová
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 19.04.2006 do 05.05.2006
Přílohy: - Příloha

Zveřejnění záměru Města Lomnice nad Popelkou

 

Město Lomnice nad Popelkou zveřejňuje podle § 39 odst. (1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p.p.č. 3096, s kulturou zahrada, o výměře 417 m2 a pozemku st.p.č. 1606, o výměře 26 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti pana Jaroslava Macha, bytem Lomnice nad Popelkou.

Případné nabídky zasílejte na podatelnu Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou do 4. 5. 2006.

 

 

 

 

    Jaroslava Hynková

         starostka

 

 

 

 

 

 

Snímek pozemkové mapy se zakreslení pozemku – v příloze

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne

 

Sejmuto dne:

 

Podpis oprávněné osoby zodpovědné za vyvěšení:


Dokument k otevření či stažení ve formátu: RTFNáhled příloh:
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz