Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Pozvánka na 25.zasedání zastupitelstva města (20.4.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 14.04.2006 do 21.04.2006
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

P R O G R A M

 

25. zasedání zastupitelstva města, 

 

které se bude konat ve čtvrtek dne 20. dubna 2006

ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

od 18.00 hodin

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.      Obecně závazná vyhláška o zrušení Obecně závazné vyhlášky města č. 2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství

2.      Úplné znění zřizovacích listin příspěvkových organizací

3.      Návrh zadání změny územního plánu města č. 6

 

Finanční záležitosti:

4.      Jmenovité schválení sponzorských dotací v rozpočtu města za rok 2005 a na rok 2006

5.      Rozpočty fondů Města Lomnice nad Popelkou (sociální, rozvoje bydlení, rezerv a rozvoje)

6.      Úpravy rozpočtu města na rok 2006

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

7.      SOŠ – návrh na převod vlastnictví areálu čp. 664 bývalého lesnického učiliště

8.      Přijetí daru pozemku p.p.č.2223 kú. Lomnice n.P. včetně stavby komunikace ulice J. J. Fučíka

9.      Převod části pozemku p.p.č. 2996/14 kú. Lomnice n.P.

10.  Prodej garáží na pozemku p.p.č. 381/1 kú. Lomnice n.P.

11.  Prodej pozemků na Hrádkách

12.  Odkoupení pozemků p.p.č. 422 a 423 kú. Bradlecká Lhota

13.  Záměr převodu pozemku p.p.č. 1760 kú. Lomnice n.P.

14.  Záměr prodeje pozemku p.p.č.155/1 kú.Ploužnice

 

15.  Diskuse

 

16.  Usnesení, závěr

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 13. 4. 2006

 

 

 

Jaroslava Hynková

        starostka

 

       zastoupena

 

      Josef Kysela

     místostarosta

 

 


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz