Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2003, kterou se přečíslují obecně závazné vyhlášky

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 21.01.2004 do 04.02.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 04.02.2004
Značka: ozv 3/2003
Poznámka: mění vyhlášky 2/1992 na 1/1992, 3/1993 na 1/1993, 6/1993 na 2/1993, 7/1993 na 3/1993, 8/1994 na 1/1994, 11/1995 na 1/1995, 12/1997 na 1/1997, 21/2000 na 1/2000, 22/2001 na 1/2001, 23/2001 na 2/2001, 24/2002 na 1/2002

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.3/2003

 

kterou se přečíslují obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou

 

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na svém zasedání dne 11.12.2003 usnesením č.36/03/Z písm.h) rozhodlo vydat v souladu s § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se přečíslují obecně závazné vyhlášky

Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Čl. 1

Předmět obecně závazné vyhlášky

 

1.    Město Lomnice nad Popelkou na základě § 152 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,         ve znění pozdějších předpisů, uvádí touto obecně závaznou vyhláškou evidenci účinných obecně závazných vyhlášek Města Lomnice nad Popelkou, vydaných v samostatné působnosti, do souladu s § 12 odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.    Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.2/1992, Poplatky za znečištění ovzduší, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/1992, Poplatky za znečištění ovzduší".

 

3.    Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.3/1993, upravující výpočet daně z nemovitostí, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice                     nad Popelkou č.1/1993, upravující výpočet daně z nemovitostí".

 

4.    Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce Města Lomnice nad Popelkou č.3/1993, upravující výpočet daně z nemovitostí, se označuje jako "Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce Města Lomnice nad Popelkou č.1/1993, upravující výpočet daně z nemovitostí".  

 

5.    Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.6/1993, o zákazu prodeje                  a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.2/1993, o zákazu prodeje a podávání alkoholických a tabákových výrobků na veřejném prostranství".

 

6.    Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.7/1993, o čistotě města,                        se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.3/1993,                 o čistotě města".

 

 

7.    Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.8/1994, o městském informačním systému a digitální technické mapě Lomnice nad Popelkou, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/1994, o městském informačním systému a digitální technické mapě Lomnice nad Popelkou".

 

8.    Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.11/1995, o čistotě komunikací ve městě, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/1995, o čistotě komunikací ve městě".

 

9.    Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.12/1997, o vytvoření                         a poskytování účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/1997, o vytvoření a poskytování účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům".

 

10. Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce Města Lomnice nad Popelkou č.12/1997,                        o vytvoření a poskytování účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům, se označuje jako "Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce Města Lomnice nad Popelkou č.1/1997, o vytvoření a poskytování účelových prostředků                     na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům".

 

11. Dodatek č.2 k obecně závazné vyhlášce Města Lomnice nad Popelkou č.12/1997,                         o vytvoření a poskytování účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům, se označuje jako "Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce Města Lomnice nad Popelkou č.2/1997, o vytvoření a poskytování účelových prostředků                     na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům".

 

12. Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.21/2000, o symbolech města, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/2000,                 o symbolech města".

 

13. Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.22/2001, o příspěvku                         na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/2001, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů".

 

14. Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.23/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem".

 

15. Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.24/2002, Požární řád Města Lomnice nad Popelkou, se označuje jako "Obecně závazná vyhláška Města Lomnice              nad Popelkou č.1/2002, Požární řád Města Lomnice nad Popelkou".

 

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

2. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 281/2004.

                     

                                                                                                                     

V Lomnici nad Popelkou, dne 20.1.2004

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Josef Kysela                               Jaroslava Hynková                         

           místostarosta                                       starostka


Propojení na související dokumenty:
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.2/1992, o poplatcích za znečištění ovzduší
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.3/1993, o výpočtu daně z nemovitostí
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 6/1993, o zákazu prodeje a podávání alk. a tabákových výrobků na veř. prostranství
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.7/1993, o čístotě města
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.8/1994, o městském informačním systému a digitální tech. mapě
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 11/1995, o čistotě komunikací ve městě
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 12/1997, o vytvoření a poskytování účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu konkrétním vlastníkům
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 21/2000, o symbolech města
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 22/2001, o příspěvku na neinvestiční náklady mateřských škol, školních družin a školních klubů
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 23/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem
 • Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 24/2002, požární řád MěstaLomnice nad Popelkou
 • Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz