Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výroční zpráva o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za rok 2001

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 15.02.2002 do 02.03.2002
Typ dokumentu: Jiný dokument

Výroční zpráva

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

za období 1.1. – 31.12.2001

1.      Město Lomnice nad Popelkou jako povinný subjekt dle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vydává tuto výroční zprávu na základě §18 zákona a vnitřního předpisu „Pravidla pro poskytování informací“ stanoveného rozhodnutím městské rady 8/00/R ze dne 10.1.2000.

2.      Poskytování informací v roce 2001

                   a) počet podaných žádostí o informace                                    6

                   b) počet podaných odvolání                                                    x

                   c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu                  x

                   d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona                 x

                   e) počet žádostí nevyřízených do konce roku 2001                  1

                   f) další informace:  

uvedená „Pravidla pro poskytování informací“ byla vyvěšena na úřední desce MěÚ od 12.1. do 31.1.2000,  na vývěsce MěÚ od 12.1., k nahlédnutí také na podatelně MěÚ

3.      Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Dvě z žádostí o informace byly poskytnuty bezplatně, za ostatní bylo zaplaceno celkem 347,80 Kč.

 

Jaroslav Pour
správce IT

V Lomnici nad Popelkou 15.2.2002

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz