Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výroční zpráva o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za rok 2002

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 20.01.2003 do 04.02.2003
Typ dokumentu: Jiný dokument

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za r. 2002

Město Lomnice nad Popelkou jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto výroční zprávu na základě § 18 zákona  a vnitřního předpisu „Pravidla pro zajištění přístupu k informacím“ stanoveného usnesením Rady města č. 8/00/R ze dne 10.1.2000.

Poskytování informací v roce 2002:

 a) počet podaných žádostí o informace v r. 2002: 0

 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0

 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona:  0

 e) počet žádostí nevyřízených v r. 2001 a převedených do r. 2002: 1

 f) počet žádostí z r. 2001 vyřízených v r. 2002: 1

 f) počet nevyřízených žádostí z r. 2002: 0

 e) další informace: 0

Vzhledem k charakteru poskytnutých informací nebyla v r. 2002 vyměřena žádná úhrada nákladů spojených s poskytováním informací. 

Vnitřní předpis „Pravidla pro zajištění přístupu k informacím“ je veřejnosti k nahlédnutí na podatelně městského úřadu.

 Ing.Ivo Bělonohý

 tajemník městského úřadu

Zpracovala: Zdeňka Dudová, referent sekretariátu starosty

V Lomnici nad Popelkou dne 20.1.2003

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz