Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výroční zpráva o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za rok 2004

Vložil: Zdeňka Dudová - Oddělení Kancelář starosty
Na úřední desce od 07.02.2005 do 21.02.2005
Typ dokumentu: Jiný dokument

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

o činnosti Města Lomnice nad Popelkou v oblasti poskytování informací za rok 2004

 

 

 

Město Lomnice nad Popelkou jako povinný subjekt ve smyslu §2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto výroční zprávu na základě § 18 zákona  a vnitřního předpisu „Pravidla pro zajištění přístupu k informacím“ stanoveného usnesením Rady města č. 8/00/R ze dne 10.1.2000.

 

 

Poskytování informací v roce 2004:

            a) počet podaných žádostí o informace v r. 2004                                            0

            b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                                  0

            c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu                                          0

            d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona                                     0

            e) počet žádostí nevyřízených v r. 2003 a převedených do r. 2004                  0

            f) počet žádostí z r. 2003 vyřízených v r. 2004                                                0

            f) počet nevyřízených žádostí z r. 2004                                                           0

            e) další informace                                                                                           0

 

 

Vzhledem k tomu, že v r. 2004 nebyla poskytnuta žádná informace ve smyslu § 5 odst.1, zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla ani vyměřena žádná úhrada nákladů spojených s poskytováním informací.   

 

Vnitřní předpis „Pravidla pro zajištění přístupu k informacím“ je veřejnosti k nahlédnutí na podatelně městského úřadu.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing.Ivo Bělonohý

                                                                                                   tajemník městského úřadu

 

 

 

Zpracovala: Zdeňka Dudová, referent sekretariátu starostky

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 7.2.2005

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz