Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.1/2006 o zrušení obecně závazných vyhlášek č.1/1992,4/1993 a 1/2000

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.02.2006 do 06.03.2006
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 03.03.2006
Značka: ozv 1/2006
Poznámka: ruší vyhlášku 1/1992, 4/1993, 1/2000

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2006

 

o zrušení Obecně závazných vyhlášek

č. 1/1992, o  poplatcích za znečištění ovzduší,

č. 4/1993, o  městském informačním systému

a digitální technické mapě,

a č. 1/2000, o  symbolech města

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se svým usnesením č. 1/06/Z písm. a) ze dne 9. 2. 2006, rozhodlo vydat v souladu s § 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

obecně závaznou vyhlášku o zrušení obecně závazných vyhlášek Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1992, o poplatcích za znečištění ovzduší, č. 4/1993, o městském informačním systému a digitální technické mapě, a č. 1/2000, o symbolech města

 

Čl. 1

Předmět obecně závazné vyhlášky

 

1. Město Lomnice nad Popelkou zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1992, o poplatcích za znečištění ovzduší.

 

2. Město Lomnice nad Popelkou zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 4/1993, o městském informačním systému a digitální technické mapě.

 

3. Město Lomnice nad Popelkou zrušuje obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2000, o symbolech města.

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

2. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 311/2006.

                                  

                                              

           

                                                                                               

Josef Kysela                                                               Jaroslava Hynková                         

           místostarosta                                                                       starostka

 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne: 16. 2. 2006                Razítko a podpis orgánu, zopovědného za vyvěšení:

Sejmuto dne:

Účinnost od: 3. 3. 2006


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz