Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005 o zrušení nařízení města Lomnice nad Popelkou č. 2/2004, o stavební uzávěře v lokalitě autobusového nádraží

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 25.01.2005 do 08.02.2005
Typ dokumentu: Nařízení Města
Účinnost od 09.02.2005
Značka: nrm 1/2005
Poznámka: ruší nrm 2/2004

Město Lomnice nad Popelkou

 

Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005

o zrušení nařízení města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2004, o stavební uzávěře v lokalitě autobusového nádraží

 

Rada města Lomnice nad Popelkou se na své schůzi dne 20. 1. 2005 usnesením č. 6/05/R rozhodla vydat na základě § 33 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

nařízení o zrušení Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č.2/2004,

o stavební uzávěře v lokalitě autobusového nádraží.

 

 

Čl. 1

Předmět nařízení města

 

Město Lomnice nad Popelkou zrušuje Nařízení Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2004, o stavební uzávěře v lokalitě autobusového nádraží.

 

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

 

2. Toto nařízení je evidováno u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 123/2005.

 

                                                       

           Josef Kysela v. r.                                                          Jaroslava Hynková v. r.                         

           místostarosta                                                                       starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz